Kamen - posebne porudžbine

Kamen se može posebno obrađivati po želji kupca skoro po bilo kakvim željenim geometrijskim oblicima, tako dobiven kamen je autentičan ukras a koristi se kao posebni detalj sa primjesama umetničke forme...

specijalna ograda

posebni kamen