Bunjani kamen

Glavna odlika bilećkog bunjanog kamena je prednja bunjana strana, to je kamen pravilnog oblika, namenjen je oblaganju okomitih (pravih) površina u interijerima i eksterijerima, primer korišćenja je oblaganje zidova, stubova,šankova i sl... Boja bunjanog kamena varira od tonova svetlih nijansi bele do svetlih nijansi sive boje.

bilecki kamen - kamen na kucibilecki kamen - kuća

Bilećki kamen - sirovina za bunju

kuća

bilećki kamen bunja

bilećki kamen bunja

bilećki kamen bunja